Våren | Fullbokad
Kursnamn Lean-ajattelu
Kursdatum 20.02.2023 - 19.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Heli Makkonen, Petri Laitinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 05.02.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Lean-ajattelu

20.02.2023 - 19.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tietää, mitä on Lean-ajattelu ja osaa tarkastella kriittisesti Lean-ajattelun toteutumista ja toteuttamismahdollisuuksia työelämässä ja johtamisessa
  • Osaa soveltaa Lean-ajattelua ja erilaisia Lean-työkaluja ja -menetelmiä ongelmanratkaisussa ja prosessien kehittämisessä
  • Osaa soveltaa mittareita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä
  • Osaa ottaa vastuuta päätöksenteosta kehittämistyössä ja osallistua kriittiseen keskusteluun asiantuntijaryhmässä

Sisältö

  • Lean-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet (esim. Jatkuva parantaminen, prosessi ja vaihtelu)
  • Lean-johtaminen ja visuaalinen johtaminen
  • Lean-menetelmiä ja -työkaluja (esim. Kanban, Hukat, 5S, Kalanruoto, A3)

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.