Sommaren
Kursnamn Lean liiketoiminta
Kursdatum 01.05.2023 - 15.06.2023
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Johanna Kaaraslan
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.04.2023 - 02.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lean liiketoiminta

01.05.2023 - 15.06.2023

Beskrivning

Hyödyt:

  • Opiskelija oppii kyseenalaistamaan ajattelutapaansa organisaatioissa esim. toiminnan tehostamiseen liittyen
  • Opiskelija oppii tarkastelemaan toimintaa kokonaisuutena ja miettimään tuottavuutta, kannattavuutta ja tehostamista eri näkökulmista

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • Tarkastella yrityksen tai organisaation toimintoja eri näkökulmista 
  • Arvioida kannattavuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja tehostamistarpeita eri toiminnoista

Sisältö:

  • Lean-ajattelun ja johtamisen perusteet 
  • Toiminnan analysointi, tehostaminen, tuottamattoman työn karsiminen, organisaation suorituskyvyn hiominen 
  • Kannattavuus ja mittaaminen 

Förkunskapskrav

Talousjohtaminen, Yrittäjyys tai vastaava perusopinto suositeltavaa.

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 0-5.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opetusmuoto- ja menetelmät
  • Ohjattu verkko-opiskelu sekä itsenäinen opiskelu
  • Ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, projektitehtävä sekä mahdollisesti esseet 
  • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 1.5.-15.6.2023 välisenä aikana.
Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

 

Anmälningsinformation

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.