Sommaren
Kursnamn Liike-elämän matematiikka
Kursdatum 22.05.2023 - 25.08.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Ari Teirilä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 05.05.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Liike-elämän matematiikka

22.05.2023 - 25.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä
 • Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

Sisältö:

 • Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
 • Kate ja arvonlisävero
 • Indeksit
 • Valuutat
 • Korkolasku sovelluksineen
 • Koronkorkolasku sovelluksineen
 • Jaksolliset suoritukset
 • Luotot
 • Investointimenetelmät
 • Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)

Bedömningskriterier

1 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot ja tentti.

Suoritusaika oman aikataulun mukaisesti. Tentti 25.8.2023 klo 14 – 16 Teamsissa tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi itse järjestää valvonnan omassa korkeakoulussa kyseisenä aikana.

Info

Webbikamera/matkapuhelimen kamera

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.