Våren | Fullbokad
Kursnamn Liiketoiminnan kehittäminen arvoverkostoissa YAMK
Kursdatum 02.02.2023 - 30.03.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Minna Ikävalko
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Liiketoiminnan kehittäminen arvoverkostoissa YAMK

02.02.2023 - 30.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa hahmottaa arvoverkostot osana liiketoiminnan kokonaisuutta ja sen kehittämistä
  • osaa arvioida toimialan arvoverkoston toimijoiden nykytilaa ja tulevaa kehitystä
  • osaa soveltaa hankittua tietoa yrityksen liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä

Sisältö:

  • Verkoston määritelmä ja rakentuminen
  • Eri verkostotyypit
  • Liiketoimintaklusterit
  • Arvonluonti ja liiketoiminta verkostoissa

Förkunskapskrav

Opintojaksolle voivat osallistua vain YAMK-tutkintoa tai YAMK-polkuopintoja suorittavat opiskelijat.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti 2.2. – 30.3.2023. Sisältää verkkoluennot/seminaarin/tentin lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys julkaistaan joulukuussa. Oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu.

Anmälningsinformation

Tutkinto- ja polkuopiskelijoiden paikat ovat täynnä!