Hösten | Fullbokad
Kursnamn Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta
Kursdatum 27.09.2023 - 13.12.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 08.09.2023

Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta

27.09.2023 - 13.12.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan.

Opintojaksolla opiskelija laatii oman liiketoimintasuunnitelman. Opintojakson suorittamistapoina ovat oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi.

Förkunskapskrav

Suositellaan opintojakson Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö suorittamista ennen Liiketoiminnan suunnittelun opintoja.

Opintojakson kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä kaikki oman yrityksen perustamista tai liiketoimintasuunnitelman laatimista suunnittelevat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Sopii aloittaville yrittäjille sekä toimiville yrittäjille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaansa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arviointi perustuu laadittavan liiketoimintasuunnitelman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan opiskelijan oppimisprosessi.

Arvioitava tuotos on liiketoimintasuunnitelma, jossa on käsitelty kaikki liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat osat tarkoituksenmukaisella tavalla: liikeidea, toimintaympäristön analyysi (toimiala ja sen kehitysnäkymät sekä kilpailutilanne), markkinointisuunnitelma, tuotantosuunnitelma sekä muut tarvittavat käytännön toimintasuunnitelmat (esim. tuotekehitys, henkilöstö jne.), investointi- ja kannattavuuslaskemat sekä riskien kartoitus.

Arbetsformer och schemaläggning

Työskentelytavat: Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina.

Info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Mer information

Opintojakso on kehitetty aiemmin Averkon tarjonnassa olleesta Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (4 op) –opintojaksosta. Siten, jos olet suorittanut ko. opintojakson, et voi saada tutkintoosi enää opintopisteitä Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta –opintojaksosta.