Våren
Kursnamn Liiketoimintastrategiat YAMK
Kursdatum 16.03.2023 - 11.05.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Jukka Sirkiä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Liiketoimintastrategiat YAMK

16.03.2023 - 11.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen käsitteet ja strategisen johtamisen osana organisaatioiden toimintaa
  • osaa analysoida organisaation omaa toimintaa strategisesta näkökulmasta
  • ymmärtää toimintaympäristön ja kilpailutekijöiden vaikutukset organisaation toimintaan
  • osaa rakentaa analyysin pohjalta organisaatiolle strategisen suunnitelman ja soveltaa sitä johtamistyössä

Sisältö:

  • Opintojaksolla opitaan liiketoiminnan strategisen johtamisen ja suunnittelun perusteet. Strategisen johtamisen viitekehystä sovelletaan tiimitöissä ja yrityssimulaatiossa.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opetuskerrat toteutetaan Zoomin välityksellä tiimityöskentelynä ja intensiivisenä yrityssimulaationa. Tiimityöskentelynä opiskelijaryhmät toteuttavat strategiatyön työelämän yrityscaselle ja yrityssimulaatiossa toteutetaan yrityksen strateginen johtamisen simulaatio. Tiimit muodostetaan ja tiimityöskentely alkaa jo ensimmäisellä kerralla, joten ole mukana. Kurssin Moodlesta löytyvät tarvittavat Zoomin linkit.

Opetus toteutetaan koulutusohjelman päivinä lukujärjestyksen mukaisesti. Tiimityöt ja yrityssimulaatio toteutetaan enimmäkseen lähiopetuksen ulkopuolella.

Mer information

Huom! Sisältää aikaan sidottuja luentoja ja tiimityöskentelyä!

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.