Våren
Kursnamn Linux-käyttöjärjestelmän hallinta
Kursdatum 10.04.2023 - 11.06.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 26.03.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Linux-käyttöjärjestelmän hallinta

10.04.2023 - 11.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Kurssi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan loputtua hallitset Linux-asennuksen, verkkoyhteyksien määritykset, fyysisten levyjen määritykset ja ylläpidon perusteet Toisen osan loputtua osaat levyosioiden hallinnan, loogiset osioiden hallinnan, käyttöoikeuksien määritykset ja pakettien hallinnan. Sisältö:  Kurssi pohjautuu Red Hat System Administration I ja II (RH124 ja RH134) materiaaliin

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Kokeet 2 kpl. Sovitaan opettajan kanssa.