Hösten
Kursnamn Lohkoketjun perusteet liiketoiminnassa
Kursdatum 23.10.2023 - 15.12.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Veijo Vänttinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 12.06.2023 - 08.10.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lohkoketjun perusteet liiketoiminnassa

23.10.2023 - 15.12.2023

Beskrivning

Opintojakso kehittää opiskelijan kompetensseja ja taitoja erityisesti kahdella alueella

  1. uudet teknologiat liiketoiminnan mahdollistajana
  2. ongelmanratkaisutaidot ja päätöksenteko liiketoiminnan kehittämisessä

Sisältö

  • Lohkoketjuun liittyvät termit, käsitteet ja kieli
  • Erilaiset lohkoketjuverkkoratkaisut
  • Arkkitehtuurin sunnittelu erilaisiin bisneskeisseihin
  • IoT:n yhdistäminen lohkoketjuun sekä toteutuksen suunnittelu
  • Lohkoketjusovelluksen prototyypin tekeminen Design Thinking menetelmällä

Förkunskapskrav

Opiskelijalla on hyvä olla käsitystä liiketoiminnan harjoittamisesta joko käytännössä tai suoritettuja liiketoiminnan perusopintoja. Kyseisen kurssin kieli on suomi. Kuitenkin käytetty termistö ja materiaalit ovat pääosin englanninkielisiä.

Kurssi ei edellytä syvällistä teknistä osaamista, kuten ohjelmointitaitoja. Eduksi on kuitenkin kiinnostus teknologiaan liiketoiminnan mahdollistajana. Avain kurssin suorittamiselle on ”business mindset” ajattelutapa.

Bedömningskriterier

Arviointikriteeri – arvosana 1

  • Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian termistöä ja käsitteitä ja osaa ratkaista liiketoimintakysymyksiä opettajan ja muiden opiskelijoitten avustamana. Lisäksi opiskelija suorittaa moduulin osatentit ja muut tehtävät hyväksytysti. Hänelle on kuitenkin haasteellista ymmärtää lohkoketjun ja liiketoiminnan yhteyttä

Arviointikriteeri – arvosana 3

  • Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian termistöä ja käsitteitä ja osaa ratkaista kohtuullisesti liiketoimintakysymyksiä itsenäisesti. Lisäksi opiskelija suorittaa moduulin osatentit ja muut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija ymmärtää lohkoketjun ja liiketoiminnan yhteyttä

Arviointikriteeri – arvosana 5

  • Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian termistöä ja käsitteitä ja osaa ratkaista erinomaisesti liiketoimintakysymyksiä itsenäisesti. Lisäksi opiskelija suorittaa moduulin osatentit ja muut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija ymmärtää lohkoketjun ja liiketoiminnan yhteyttä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on virtuaalinen.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COR001AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.