Non-stop
Kursnamn Louhintatekniikka
Kursdatum 01.09.2022 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Jarmo Erho
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.07.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Louhintatekniikka

01.09.2022 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön.

Sisältö:

Lainsäädäntö, räjähdysaineet, sytytysvälineet, raivausräjäytykset, louhinta ilman räjähdysaineita, avolouhinta, maanalainen louhinta, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia esitietoja

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Arvioinnin perusteena tentit Moodlessa sekä harjoitustyö.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opintojakso Moodlessa (nonstop)

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)