Non-stop
Kursnamn Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit
Kursdatum 22.08.2022 - 08.05.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Jarmo Erho
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit

22.08.2022 - 08.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön. Opiskelija tuntee murskauksen periaatteet. Opiskelija tuntee maarakentamisessa käytettävät kiviainekset sekä teollisuuden sivutuotteet.

Sisältö:

Räjähdysaineet, sytytysvälineet, kallioräjäytysten suunnittelun perusteet, pengerlouhinta, maanalainen louhinta, tarkkuuslouhinta- ja tarvekiven irrotus, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö, kiviaineksen murskaus, kiviainekset, teollisuuden sivutuotteet.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia esitietoja

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Nonstop verkkokurssi Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Info

Opiskelijan oppimistyön mitoitusarvo on 27 h/op, joten opiskelijan koko 5 op opintojakson suunniteltu työmäärä on 135 tuntia. Opintojakso on kokonaan itsenäistä työskentelyä, sisältäen tentit ja tehtävät kurssialustalla sekä harjoitustehtävien itsenäinen tekeminen.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.