Non-stop
Kursnamn Lumoava luontomatkailu Suomessa
Kursdatum 09.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Lumoava luontomatkailu Suomessa

09.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin. Sisältö: – luontomatkailu käsitteenä – jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet – kansallispuistot – luonnonpuistot – tarinoita luonnosta – luontoelämyksiä

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä, kirjoitustehtävä sekä verkkotentti.

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut, kirjoitustehtävä sekä verkkotentistä saatu pistemääärä.

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona.

Info

9.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 9.1. Sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.