Non-stop
Kursnamn Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2 op
Kursdatum 15.08.2022 - 15.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Arja Nykänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 13.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2 op

15.08.2022 - 15.12.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteina on, että piskelija tietää millaisista teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän tunnistaa maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija ymmärtää maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Opintojakson sisältö koostuu seuraavista aiheista: Riistapellot ja kosteikot, luonnonlaitumet, maaperäluonnon monimuotoisuus, pölyttäjät ja hyötyhyönteiset, alkuperäisrodut, monimuotoisuustoimien kannattavuus tilalla ja käytännön teot tilalla

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Numeroarviointi 1-5. Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tietää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän löytää maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan toimintaan.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa selittää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia tilalle. Opiskelija osaa perustella maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa tulkita maatalousluonnon monimuotoisuuden eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija osaa arvioida maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson opiskelu toteutetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojakson kurssialustalla on nauhoitettu virtuaalialoitus, opiskelumateriaalina toimii Ruokaviraston internet-sivuilla julkaistu LUMO-materiaali ja suoritustapana on tentti sekä arvioitava yksilöharjoitustehtävä, johon annetaan palaute. Tentti on ns. automaattitentti, jossa valmiit vastausvaihtoehdot. Opettaja tarkastaa palautetut tehtät kerran kuussa.

Info

Tietokone ja internetyhteys.