Hösten
Kursnamn Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät
Kursdatum 16.10.2023 - 15.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 01.10.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät

16.10.2023 - 15.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti.
  • Osaat ohjata asiakkaan kuntoutumisprosessia erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen.
  • Osaat arvioida asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa.

Sisältö:

  • Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti?
  • Miten ohjataan asiakkaan kuntoutumisprosessia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen?
  • Miten arvioidaan asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointi:  Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1 – 5. Arvosana muodostuu arvioitavan oppimistehtävän (3 op) arvosanan perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Ajankohta: 16.10.-15.12.2023 Koulutuspaikka: verkko-opinnot (mahdollisuus osallistua luennoille Mikkelin kampuksella/verkkovälitteisesti: 20.10. klo 9.45–16, 31.10. klo 8–12, 1.11.klo 12.15–16.15, 3.11.klo 8–12, 20.11. klo 12–16, 21.11.klo 8–12, 24.11. klo 8–12, 13.12. klo 8–12 ja 15.12.2023 klo 8–12, tiedot tarkentuvat opintojakson alkaessa)

Paikkamäärä: 40

Toteutus:

Opintojakso sisältää kontaktiopetusta, johon voi osallistua Teams-ympäristössä tai Mikkelin kampuksella lähiopetuksessa tai kuuntelemalla itsenäisesti luennot ja perehtymällä kontaktiopetuksen materiaaleihin sekä tekemällä tuntitehtävät. Lisäksi opintojakso sisältää verkkokeskustelua opiskelumateriaalien pohjalta, ohjausharjoitteen suunnittelun, toteutuksen ja esittelyn seminaarissa sekä ohjausharjoitteiden ohjauswebinaarit (2 h/opiskelija).

Työmäärän jakautuminen:

  • Arvioitava oppimistehtävä ja siihen sisältyvä loppuseminaari, 3 op
  • Luontolähtöisten ohjausmenetelmien opiskelu ja harjoittelu, 1 op
  • Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, ohjattu maatilatoiminta, luontolähtöinen virtuaalikuntoutus sekä asiakasvaikutusten arviointi, 1 op

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali.

Info

Mer information

Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.