Non-stop
Kursnamn Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä
Kursdatum 01.05.2022 - 14.11.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Arno Heikkala, Tommi Haapakangas
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 14.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä

01.05.2022 - 14.11.2022

Beskrivning

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan.

Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hyväksytty (H) – Hylätty (Hyl).

Hyväksytty: • Osaat selittää luontokasvatuksen filosofian periaatteet ja eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset luontosuhteen kehittymisessä. • Osaat ratkaista erilaisista luontosuhteista johtuvat tarpeet luontoliikunta aktiviteettien toteutuksessa • Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti Moodlen työtilassa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan. Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Info

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Mer information

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Opintojakson info pidetään teamsissä 2.5.2022 klo 10.15-11.15.2022.

Ohessa teams linkkiinfoon: Tallenne infosta katsottavissa moodlesta jälkeenpäin. Teams linkki löytyy myös moodlesta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU2YjE1NTYtNTQzNS00MmEyLTk0ZGYtY2E3MGJhZDc1NDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%222fa1d321-f191-49b1-9db2-33df519e623d%22%7d

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi).

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jolla varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus.

Huom: Ilmoittautumiset hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

*****************

Muut hakijat / avoimen AMKin opiskelijat voivat ilmoittautua maksullisen ilmoittautumisen kautta: AVOIN AMK ilmoittautuminen.