Våren
Kursnamn Luovien alojen hankkeet ja rahoitus
Kursdatum 01.03.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Kultur HUB
Lärare Markus Suomi ja Leena Janhila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 15.02.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus (5 op) -verkko-opintojakso on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen sekä selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi ja rahoitushakemuksiksi. Kohderyhmänä ovat luovien alojen opiskelijat yrittäjät, yhteisöt, kehittäjät sekä eri alojen yhteistyön edistäjät.

Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna. Aikaisemmin osallistuneiden mukaan opintojakson parasta antia ovat olleet käytännönläheinen tieto rahoituksen hakemisesta, mahdollisuudet saada apua oman hankkeen suunnitteluun, sekä samassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentteihin ja kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin, rahoituksen käsitteisiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakukäytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat hankekonsortion muodostaminen, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen.

Tavoitteet:

Opiskelija

 • Tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän ja tunnistaa rahoitusmahdollisuuksia yritys- ja yhteiskehittämishankkeille
 • Hallitsee rahoituksen termit ja käsitteet sekä tuntee rahoittajayhteistyön käytännöt
 • Osaa tunnistaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita kehittämisprojekteille sekä muodostaa hankekonsortioita
 • Osaa arvioida asiakas- ja markkinalähtöisiä kehittämistarpeita suhteessa rahoitusten tavoitteisiin ja kriteereihin
 • Osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä rahoitushakemuksen

Förkunskapskrav

Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin, ja perustiedot taloushallinnosta, budjetoinnista, projektisuunnittelusta ja innovaatiotoiminnasta. Opintojakso on tasoltaan syventävää perustasoa.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena verkossa. Opintojakso sisältää:

 • Ryhmä- tai parityötä
 • Webinaareja
 • Itsenäinen työskentelyä
 • Ohjaustunteja verkossa

Ennakkotehtävä julkaistaan 1.3.2023.

Verkkolähipäivät:

 • 14.3.2023 klo 9 – 10.30 starttitapaaminen
 • 17.3.2023 klo 9 – 11.30
 • 31.3.2023 klo 12.30 – 15
 • 14.4.2023 klo 9 – 11.30
 • 28.4.2023 klo 9 – 11.30
 • 12.5.2023 klo 9 – 11.30 lopputapaaminen

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.