Non-stop
Kursnamn Maarakennustekniikka
Kursdatum 01.09.2022 - 08.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Jarmo Erho
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Maarakennustekniikka

01.09.2022 - 08.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija tietää maa-ainesten tärkeimmät maarakennusominaisuudet ja työskentelyolosuhteiden vaikutukset maarakennustöiden suorittamiseen.
 • Opiskelija tietää maarakennustöiden työnsuunnittelun periaatteet ja osaa mitoittaa maarakennustöissä tarvittavat koneyhdistelmät sekä tuntee maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat.
 • Opiskelija osaa laatia massansiirtosuunnitelman.
 • Opiskelija tietää maanrakentamisen mittaukset sekä koneautomaation perusteet.

Sisältö:

 • 1. Maaperä
 • 2. Maarakennusominaisuudet ja kaivuluokitus
 • 3. Pohjaveden alennus ja kaivannon tuenta
 • 4. Maamateriaalien tilavuuskäsitteet
 • 5. Koneiden työsaavutukset, kapasiteetit ja kustannukset
 • 6. Mittaustyöt maarakentamisessa ja työkoneautomaatio
 • 7. Maarakennuskoneet ja kuljetus
 • 8. Maarakennustöiden suunnittelu
 • 9. Maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat
 • 10. Maapohjan vahvistaminen
 • 11. Geosynteettiset tuotteet
 • 12. Maa-ainesten ottaminen ja kiviaineksen jalostus
 • 13. Tien leikkaus ja kerrosrakenteet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin perusteet: Tenttien (13 kpl) keskiarvo + projetityön arviointi.

Arbetsformer och schemaläggning

Nonstop verkkokurssi. Tentit ja tehtävät Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)