Våren
Kursnamn Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen
Kursdatum 16.01.2023 - 28.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Viitala Hannu
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen

16.01.2023 - 28.05.2023

Beskrivning

Maatilan sukupolvenvaihdos -kurssilla (3 op) perehdyt sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin ja menettelyyn. Maatilan kehittäminen ja johtaminen muutostilanteessa -kurssilla (2 op) perehdyt lean-menetelmään ja sen soveltamiseen maataloudessa.

Osaat laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle. Osaat toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä. Osaat tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa (Moodle).

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti harjoitustehtäviin sekä niiden prosessimaiseen tekemiseen, joka kuvataan harjoitustyössä.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

– itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Anmälningsinformation

Kohderyhmä: Maatilan sukupolvenvaihdoksesta kiinnostuneet