Sommaren
Kursnamn Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Kursdatum 10.05.2023 - 21.06.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB, Business HUB
Lärare Mika Karhumaa
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Managerointi- ja välittäjäosaaminen

10.05.2023 - 21.06.2023

Beskrivning

Managerointi- ja välittäjäosaaminen musiikkibisneksessä – alan modernit perusteet

Opintojakson sisältö

 • Opintojakso koostuu seitsemästä itsenäisestä, mutta toisiinsa liittyvästä osasta
 1.  Digitaalinen identiteetti ja passiivinen promootio
 2. Tekijänoikeudet, passiivinen promootio ja kuinka ne kytketään päälle
 3.  Managementin rooli ja managerisopimus
 4. Managementin ja artistin välinen suhde
 5. Aktiivinen promootio ja reagoinnit – tarinaa tarinan päälle
 6. Eteneminen ja liiketoiminta
 7. Synkronisaatio yhtenä läpimenoväylänä

Kurssilla pohditaan myös sosiaalisen median pääomaa ja sen merkitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään välittäjäosaamiseen liittyvien tehtävien vähenemiseen suhteessa nykyaikaisen managementin tiedollisiin ja operatiivisiin vaatimuksiin. Kurssilla esitellään lyhyesti myös niin kutsutut uudet bisnekset, kuten NFT, metaverse ja web3 – siltä osin kuin sillä on merkitystä managementin toteuttamisessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa modernin musiikkibisneksen eri yleisöt sekä toimintakentän.
 • Opiskelija osaa rakentaa edustamalleen artistille sosiaalisen median strategisen perustan.
 • Opiskelija sisäistää passiivisen promootion merkityksen sekä osaa hyödyntää sitä sosiaalisen median pääomaa kasvatettaessa.
 • Opiskelija osaa kehittää edustamansa taiteilijan brändikuvaa artistin tarinan mukaiseksi sekä ymmärtää siihen liittyvät komponentit.
 • Opiskelija osaa keskustella taiteilijan kanssa, tehdä yhdessä toteutettavia toimintasuunnitelmia sekä toteuttaa niitä.
 • Opiskelija osaa muodostaa tarkoitusta vastaavan tiimejä ja toimia osana kansainvälisiä ammattilaisverkostoja.
 • Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja merkityksen skaalauksen sisällön rikastamisen mahdollistajana sekä liiketoiminnan kehittäjänä.

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)

 • Opiskelija tunnistaa musiikkiteollisuuden liiketoiminta-alueiden rakenteet ja terminologian.
 • Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää manageritoiminnan perusajatuksen.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)

 • Opiskelija tunnistaa musiikkiteollisuuden liiketoiminta-alueiden rakenteet, toimintamuodot ja terminologian sekä ymmärtää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
 • Opiskelija ymmärtää managerin tehtävien sisällön sekä miten manageri tukee edustamiaan artisteja.
 • Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)

 • Opiskelija tunnistaa musiikkiteollisuuden liiketoiminta-alueiden rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
 • Opiskelija osaa toimia managerin tehtävissä.
 • Opiskelija osaa rakentaa artistin kanssa eriaikaisia toimintasuunnitelmia, keskustella sujuvasti sekä tuotteistaa artistin osaamista.
 • Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta strategisesti sekä sisällyttää siihen räätälöityjä toimintamalleja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Teams-luennot

Info

Teams

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).