Non-stop
Kursnamn Markkinoi vaikuttavasti 2
Kursdatum 20.02.2023 - 17.05.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Sampo Kokkonen, Sami Lanu
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 01.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Markkinoi vaikuttavasti 2

20.02.2023 - 17.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet
  • ymmärtää brändin rakentamisen ja merkityksen liiketoiminnassa
  • hahmottaa segmentointiprosessin ja sen hyödyt
  • ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteet
  • tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle

Sisältö:

Kurssi keskittyy markkinoinnin perusteisiin ja tämän kurssin aiheina on: segmentointi ja kohdentaminen, brändit ja brändäys, tuotteistaminen, some- / digimarkkinointi sekä asiakaspalvelu ja myyntityö.

Kurssi on jatkoa ”Markkinoi vaikuttavasti 1, 2 op” -kurssille.

Katso kurssikokonaisuuden videoesittely: https://vimeo.com/720229943

Förkunskapskrav

Edeltävä osaaminen: Markkinoi vaikuttavasti 1, 2op -kurssin suoritus hyväksytysti

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opiskelu 100 %. Kurssin saa suorittaa muutoin oman aikataulun mukaisesti, mutta kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson päättymiseen mennessä. Opintojakso avautuu 20.2.2023 ja on suoritettavissa 17.5.2023 mennessä.

Videoluennot, kurssikirja & erikseen jaettava kurssimateriaali, verkkotentit, yksilötehtävät ja esseet.

Kurssi toteutetaan MOOC-alustalla: https://mooc.lab.fi/

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat aloitusohjeet perille. Aloitusohjeet saat automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Säilytä ohjeet! Mikäli ohjeet eivät tule, tarkista myös roskaposti, ja laita viesti campusonline@lab.fi. Älä tee tuplailmoittautumista! Kurssin suorittamisen voit aloittaa 20.2.2023.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.