Sommaren
Kursnamn Markkinoinnin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia
Kursdatum 22.05.2023 - 18.08.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Hanna Rajalahti
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.05.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Markkinoinnin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia

22.05.2023 - 18.08.2023

Beskrivning

Opintojaksolla perehdyt viestinnän etiikkaan sekä teoriassa että käytännössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ammattietiikan keskeiset lähtökohdat
 • viestinnän eettiset ohjeet Suomessa ja kansainvälisesti
 • ottaa huomioon eettisen harkinnan ja arvioinnin suunnitellessaan ja toteuttaessaan viestintää
 • tunnistaa eri sidos/kohderyhmien arvoihin ja moraaliin liittyviä odotuksia sekä organisaation ja sen toimintaympäristön eettisiä riskejä
 • tunnistaa omat ammatilliset arvopäämäärät ja eettiset lähtökohdat

Sisältö

 • Ammattietiikan lähtökohtia
 • Omat ammatilliset arvot
 • Viestinnän eettiset ongelma-alueet
 • Viestinnän eettinen ohjeistus Suomessa ja kansainvälisesti
 • Eettinen harkinta ja arviointi viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Eettisen johtamisen lähtökohtia

Förkunskapskrav

Opintojakso edellyttää opiskelijoilta ammatillista kokemusta yritys- tai organisaatioviestinnästä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija suorittaa opintojakson pääosin itsenäisesti touko-elokuussa 2023. Opintojakso alkaa kahdella online-tapaamisella ja on sen jälkeen virtuaalinen. Opintojakso loppuu elokuussa online-tapaamiseen. Opintojaksoon sisältyy yksilötehtäviä ja lopuksi oman oppimisen arviointi. Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus julkaistaan Moodlessa.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COM4HM005) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.