Sommaren
Kursnamn Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Kursdatum 07.07.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Business HUB
Lärare Miia Koski
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

07.07.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Oppimistavoitteet Opiskelija tunnistaa yrityksen kokonaisvaltaisen markkinaorientaation merkityksen ja osaa tehdä strategisia valintoja markkinoinnin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen markkinointia dynaamisessa toimintaympäristössä.

Sisältö

  • Yrityksen markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys
  • Markkinoinnin suunnitteluprosessi
  • Markkinoinnin kilpailukeinot
  • Markkinoinnin johtamisen kokonaisuus

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 0 – 5. Kurssilla tehdään markkinointisuunnitelma.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin luentovideot avautuvat Moodleen joka toinen päivä välillä 7.7.2023 – 21.7.2.23. Luentojen tehtävien avulla tehdään markkinointisuunnitelmaa pala kerrallaan eteenpäin. Luentojen jälkeisellä viikolla on vielä aikaa viimeistellä suunnitelmaa (21.7. – 31.7.23). Mitään kalenteriin sidottuja tapaamisia ei ole. Kurssin voi suorittaa täysin itsenäisesti heinäkuun aikana.

Info

Normaalit office-ohjelmistot (Word, Powerpoint jne.) riittävät hyvin.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).