Non-stop
Kursnamn Markkinointijuridiikan perusteet
Kursdatum 30.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Markkinointijuridiikan perusteet

30.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä markkinointia koskevaan suomalaiseen peruslainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin. Tunnistat ja osaat kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. Sinulla on perusvalmiudet arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta. Sisältö: Mitkä ovat kuluttaja- ja B2B-markkinoinnin keskeiset säännöt? Millaisia toimialakohtaisia markkinoinnin säännöksiä on? Miten suojataan brändejä, tuotteita ja palveluja? Mitä ovat kilpailijoihin kohdistuvat moitittavat markkinoinnin menettelyt? Miten henkilötietoja voidaan käyttää markkinoinnissa? Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta markkinoinnista?

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

1-5

Harjoitustentit ja lopputentin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Harjoitustentit ja lopputentti. Kokonaisarviointi perustuu opiskelijan lopputentistä saamiin pisteisiin. Lopputentin maksimipisteet 100 pistettä, hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä.

Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: – Tunnet markkinointijuridiikan perussäännöt. – Osaat käyttää asiantuntevasti markkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa. – Osaat tunnistaa ja kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. – Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta.

Arbetsformer och schemaläggning

– Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022, opintojakson Learn-alustalla ilmoitetuin osin. Kirja on saatavilla myös e-kirjana – Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.

Mer information

30.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 30.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.