Non-stop
Kursnamn Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Kursdatum 15.08.2022 - 10.06.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB, Teknologi HUB
Lärare Juhani Paananen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 15.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Matemaattisten AMK-aineiden perusteet

15.08.2022 - 10.06.2023

Beskrivning

Tavoitteena on parantaa laskennallisten opintojen valmiuksia kehittämällä matemaattisten aineiden lähtötasoa.

Sisältö:

  • Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet)
  • Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)
  • Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)
  • Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia esitietoja.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Video-opetusmateriaali omaan tahtiin opiskelua varten, itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt, opettaja on tavoitettavissa sähköpostilla tai Whatsapin avulla.

Info

Tietokone ja kuulokkeet. Excel tai vastaava taulukkolaskentaohjelma.

Mer information

Ole aktiivinen! Toimi Moodle-materiaalissa annettujen ohjeiden mukaisesti.