Våren
Kursnamn Materiaalitekniikka
Kursdatum 01.02.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Esa Törmälä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.01.2024 - 01.08.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Materiaalitekniikka

01.02.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet ja yleisimpiä konepajateollisuudessa käytettäviä materiaaleja. Teräkset ovat pääroolissa, mutta muihin materiaaleihin tutustutaan lähinnä konstruktiomateriaaleina. Kurssilla tutustutaan myös materiaalien mahdollisiin käyttökohteisiin, laatuasioihin ja materiaalinvalinnan periaatteisiin.

Sisältö:

Käsiteltyjä aihealueita:

  • Terästen ominaisuudet ja terästuotteiden valmistettavuus
  • Materiaalien vaurioitumisesta
  • Aineenkoestusmenetelmät
  • Tekniset ei-rautametallit käyttösovellutuksineen
  • Tekniset muovituotteet
  • Tuotteiden tekninen pinnoittaminen
  • Korroosion perusteet ja sen estäminen
  • Kestävä kehitys

Förkunskapskrav

Rakennusmateriaalit tai vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Arvosana määräytyy Moodle-kokeiden ja harjoitustyön perusteella. Moodle-kokeet läpäistäkseen on saatava 60% kunkin kokeen max. pistemäärästä.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkossa toteutettava ns. non-stop opintojakso. Opintojakso on itsenäistä opiskelua sisältäen osamisen arvioinnin Moodle-kokein sekä lopuksi harjoitustyön tekeminen materiaalinvalintaan liittyen.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Keväällä 2024 ja kesällä 2024 3 x 2 h etäopetusta/-ohjausta lähinnä harjoitustyöhön liittyen.

Info

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 8.1.2024. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.