Non-stop
Kursnamn Matkailun yritystoiminta
Kursdatum 09.01.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Mika Pietarinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.11.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Matkailun yritystoiminta

09.01.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää matkailuyrityksen perustoiminnot ja -käsitteet sekä prosessit. Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa matkailuyritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelija osaa kuvata matkailuyrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan matkailuliiketoiminnan perusteet.

Sisältö:

Keskeisenä sisältönä opintojaksolla ovat mm.

  • yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
  • ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
  • toiminta-ajatus ja liikeidea
  • yritystoiminnan perusmalli ja prosessit
  • sidosryhmät ja verkostoituminen
  • yritysmuodot
  • markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa

Bedömningskriterier

0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opintojakso, nonstop

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.