Hösten
Kursnamn Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena
Kursdatum 31.10.2022 - 21.12.2022
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Timo Hintikka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.10.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena

31.10.2022 - 21.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.

Sisältö:

  1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
  2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
  3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
  4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
  5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
  6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö

Förkunskapskrav

Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät opiskelijan oman opiskeltavan alan näkökulmasta. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.