Sommaren
Kursnamn Mediasaksa
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Kaija Sankila, Sari Parkkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Mediasaksa

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen tunnet saksankielistä lehdistöä ja oman alan lehtiä. Opintojakson aikana kartutat ja syvennät oman alasi sanavarastoa. Harjoittelet myös kirjoittamista artikkelin pohjalta.

Sisältö

Itsenäistä omaa opiskelualaa käsittelevien lehtiartikkeleiden (6 kpl) työstämistä: sanalistat, tiivistelmät suomeksi, kirjoitelmat saksaksi. Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Förkunskapskrav

Edellytyksenä vähintään lukion saksa tai ammattikorkeakoulun saksan jatkokurssi. (A1.2 taso)

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Info

Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.