Våren
Kursnamn Mediavenäjä
Kursdatum 01.03.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Riitta Hyttinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 12.02.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Mediavenäjä

01.03.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Tutustut netissä venäjänkieliseen lehdistöön, lähinnä oman alan lehteen/lehtiin. Perehdyt sanomalehtikielelle tyypillisiin rakenteisiin sekä laajennat ja monipuolistat oman alasi sanavarastoa.

Sisältö

Itsenäistä lehtiartikkeleiden työstämistä ja tehtävien tekemistä (sanalistat, referaatit, kirjoitelmat) sekä sanomalehtikielen rakenteisiin perehtymistä.

Förkunskapskrav

Aiempi osaaminen/opinnot

Lukion venäjä tai vastaava muuten hankittu osaaminen (voit tarkistaa lähtötasosi vastuuopettajan kanssa ennen ilmoittautumista).

Opintojakso sopii myös sellaisille venäläissyntyisille opiskelijoille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan oman alan sanaston osaamista äidinkielellä. Jos äidinkielesi/toinen kielesi on venäjä, ole hyvä ja ota yhteyttä opintojakson opettajaan ennen kuin ilmoittaudut.

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Ohjeiden ja yhteisen sopimuksen mukaan tuotettu aineisto ja suullinen tai sähköpostikeskustelu.

Arviointiasteikko

hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Alkutapaaminen/alkuinfo sähköpostitse opettajan kanssa (1 tunti), itsenäistä työskentelyä noin 80 tuntia. Kirjallinen palaute ja tarvittaessa sähköpostikeskustelu.

Oppimateriaali Itsenäisesti netistä valitut lehtiartikkelit sekä harjoitukset Moodle-oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.