Sommaren
Kursnamn Mekaniikka
Kursdatum 02.05.2024 - 20.06.2024
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Roope Siikanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.03.2024 - 02.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Mekaniikka

02.05.2024 - 20.06.2024

Beskrivning

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

  • käyttää suureita ja yksiköitä
  • mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
  • pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi
  • perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
  • tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä

Sisältö:

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Arbetsformer och schemaläggning

Viikkotasolla aikataulutettu, pääasiassa omatahtinen verkko-opiskelu, 100% verkossa: https://moodle.tuni.fi.

Info

Materiaali

Materiaali Moodlessa (https://moodle.tuni.fi). Fysiikka insinööreille: Mekaniikka Inkinen & Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka Tekniikan kaavasto