Våren
Kursnamn Mental Health and Addictive Behavior
Kursdatum 16.01.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marlene Gädda
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 13.01.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Mental Health and Addictive Behavior

16.01.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Target group: Students in the field of health care.

Course description:

 • Nursing care of the patient with mental health disorders
 • Nursing care of the patient with addiction and substance use disorders
 • Organization and management of mental health care on a national level, including the specific legislation concerning mental health care
 • Common mental health disorders.
 • Medication used in mental health care
 • Mental Health first aid Legislation and social control onto substance abuse
 • Interventions and methods used in mental health nursing
 • Preventive working methods
 • Specific features of different groups of substance abusers
 • Documentation in mental health nursing
 • Victims of violence

Förkunskapskrav

No prerequisites required.

Bedömningskriterier

Form of examination and criteria for assessment: Tasks and assignments. Grade 1 – 5.

Arbetsformer och schemaläggning

Online/Moodle course

Info

Students need to have a computer.

Mer information

More information will be sent to the participants closer to the beginning of the course.

 

Anmälningsinformation

If you have problems with signing up, please contact campusonline@novia.fi or openuas@novia.fi