Våren
Kursnamn Mental Health and Substance Abuse Nursing
Kursdatum 04.03.2024 - 26.05.2024
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marlene Gädda
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.12.2024 - 25.02.2024
Anmälning

Mental Health and Substance Abuse Nursing

04.03.2024 - 26.05.2024

Beskrivning

Topics: Mental health/Mental illness, Anxiety Disorders, Depression and Bipolar Disorder,Psychotic Disorders, Personality Disorders and Eating Disorders, Self-injury and Suicide, Addiction, co-addiction.

Target group: Nursing students

Förkunskapskrav

Minimum 60 Credits of Nursing Studies

 

Bedömningskriterier

Tests and assignments on Moodle, grades 1-5 and Approved/Failed.

Arbetsformer och schemaläggning

This is a course where you can do the sections at your own pace. There are no online classes in the course.  Advance in the course by following the instructions given in the sections.

Time: 4.3.-26.5.2024