Sommaren
Kursnamn Mentorointi tutuksi
Kursdatum 22.05.2023 - 25.08.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Tuula Rajander
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 05.05.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Mentorointi tutuksi

22.05.2023 - 25.08.2023

Beskrivning

Tiedätkö mentoroinnin mahdollisuudet työelämän kehittämisessä? Osaatko hyödyntää mentoroinnin menetelmiä tehokkaasti?

Opintojakso antaa eväitä mentorointiohjelman rakentamiseen ja mentorina toimimiseen.

Opintojakson tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

  • ymmärtää mentoroinnin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osaamisen kehittämisen menetelmänä
  • hallitsee mentoroinnin eri muodot ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa
  • kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia mentorointimenetelmiä eri mentorointitilanteissa ja -suhteissa
  • osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä
  • osaa suunnitella mentorointiohjelman ja -prosessin

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäiset verkko-opinnot. Monivalintatentit, palautettava mentorointisuunnitelma.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.