Non-stop
Kursnamn Mentorointiohjauskoulutus
Kursdatum 02.05.2023 - 22.11.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 20.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Mentorointiohjauskoulutus

02.05.2023 - 22.11.2023

Beskrivning

Tavoitteet: • Tutustut mentoroinnin käytäntöihin ja teoriaan • Kehität omia mentorointitaitojasi Sisältö: • Mitä on mentorointi ja miten voin siirtää omaa osaamistani uusien työntekijöiden käyttöön? • Miten saan uuden kollegan innostumaan? • Yhteistyöstä voimaa työhön! • Miten omaa työtä ja osaamista voi kehittää?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin itsenäisenä työskentelynä. Opiskelu tapahtuu opetustallenteiden ja -materiaalien avulla. Opintojakso sisältää myös verkkokeskustelut ja kirjalliset tehtävät, jotka ovat itsenäisesti suoritettavissa.

Opiskelumateriaali on saatavilla opintojakson verkko-oppimisalustalla.

Info

2.5.-22.11.2023. Ensimmäinen aloitus on 2.5. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.8.2023.

Viimeinen nonstop-aloitus kesällä on 27.6. ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 25.6.2023. Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan opinnoille, mutta kesäajan poikkeuksien vuoksi opinnot alkavat 9.8.2023.