Hösten
Kursnamn Metsäenergia
Kursdatum 30.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Seppo Kainulainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 20.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Metsäenergia

30.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee metsäpolttoaineiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet käyttöpaikoittain ja kokoluokittain
 • tietää metsäbiomassoihin perustuvien energialähteiden hankinta- ja tuotantoketjut
 • osaa laskea metsäenergian eri tuotantoketjujen kannattavuuden
 • tietää metsähakkeen ominaisuudet ja laatuvaatimukset
 • hallitsee hakkeen lämpöarvon määrityksen
 • hallitsee energiapuun mittauksen
 • hallitsee harvesterin, ajokoneen ja hakkurin käyttötuntilaskennan
 • osaa valita tapauskohtaisesti kustannustehokkaimman metsähakkeen tuotantoketjun

Sisältö

 • Metsäenergian alueellinen korjuupotentiaali
 • Energiapuun korjuun suunnittelu
 • Pienenergiapuun hankintaketjun teknologiat ja kustannusrakenne
 • Latvusmassan ja kantojen korjuun teknologiat ja talous
 • Energiapuun mittaus
 • Energiapuukoneketjun kustannuslaskenta
 • Metsäpolttoaineiden ominaisuudet ja laatuvaatimukset

Förkunskapskrav

Suositellaan lähtötasoksi Uusiutuvat energianlähteet ja käyttö -opintojaksoa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja sen voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.