Non-stop
Kursnamn Metsäkasvit
Kursdatum 23.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Metsäkasvit

23.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Tunnistat yleisimmät Suomessa tavattavat kivennäismaiden metsäkasvilajit. Osaat määrittää kivennäismaiden kasvupaikan kasvien perusteella. Ymmärrät metsäkasvien lajituntemuksen merkityksen ja mahdollisuudet työelämässä ja vapaa-aikana. Sisältö: Metsäkasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen kivennäismailla tavattavat metsäkasvit. Opintojaksolla käydään läpi karukkokankaiden, kuivien kankaiden, kuivahkojen kankaiden, tuoreiden kankaiden, lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvilajit mukaan lukien jäkälät.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Jokaisen osion lopussa on kasvitesti. Testistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen.

Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista.

Kasvitesteissä ja loppukokeessa on rajallinen aika.

Testien ja loppukokeen hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija läpäisee testit ja loppukokeen sekä tekee interaktiiviset tehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

 

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä

Info

23.1.-31.8.2023. Koulutus alkaa 23.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.