Våren
Kursnamn Metsänomistuksen perusteet
Kursdatum 08.01.2024 - 12.03.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB, Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juha Tiainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 29.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Metsänomistuksen perusteet

08.01.2024 - 12.03.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa metsänomistamisen perusasiat. Hän osaa arvioida ja tarkastella metsää moniarvoisesti niin palkansaajan, eläkeläisen, maatilan tai sijoittajan näkökulmasta. Opiskelija osaa tulkita suomalaisten metsänomistajien monikäyttötavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö:

 • metsä omistusmuotona ja sijoituskohteena sekä osana Suomen kansantaloutta
 • metsäpolitiikka, keskeiset alan sidosryhmät ja organisaatiot, metsäverotus ja -säädökset
 • metsäekosysteemi, sen toiminta ja kasvupaikkaluokittelun perusteet
 • metsänhoidon ja kasvatuksen perusteet, metsätuhot
 • metsäsuunnittelu ja digitaaliset metsätietojärjestelmät
 • puukaupan perusteet sekä ainespuun ja energiapuun puunkorjuu
 • metsien suojelu ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus ja metsä hiilensitojana
 • kiinteistö ja kaavoitusasiat, metsätilakauppa, tila-arviot, tarjoukset, kauppakirjat, sukupolvenvaihdosasiat

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointi Hyväksytty/hylätty.

Kriteerit

Hyväksytty:

 • Opiskelija osaa hyödyntää metsällistä dataa päätöksenteon tukena metsää omistaessaan.
 • Hän osaa antaa esimerkkejä alan käsitteistä ja metsää koskevista toimenpiteistä sekä monitavoitteisesta metsien käytöstä.
 • Hän osaa talousmetsien kasvatusperiaatteet ja osaa käytännössä metsiköiden tasaikäiskasvatuksen ja puukaupan perusteet.
 • Opiskelija osaa antaa esimerkkejä metsäekosysteemin hiilensidontapotentiaalista.

Arbetsformer och schemaläggning

Kahden tunnin webinaarit ja niistä tallenne seuraavasti: Maanantaisin 8.1. 23 – 19.2. klo 14-16

Arviointi:

Verkkotentti 20.2. – 12.3. 2024 välisenä aikana

Info

Webbikameraa ja headsettiä suositellaan.

Mer information

Ei pakollisia webbiluentoja – tallenteet käytettävissä myös.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).