Non-stop
Kursnamn Mielikuvasta viittomiseen
Kursdatum 31.10.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Marjukka Nisula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 22.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Mielikuvasta viittomiseen

31.10.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään mielikuvaa viittomakielen ikonisten kielioppirakenteiden, kuten tilankäytön tuottamisessa. Mielikuvaharjoittelun tavoite on kehittää suomenkielisen oppijan viittomakielistä ilmaisua niin, että se on mahdollisimman luovaa, monipuolista ja visuaalisti rikasta.

Opintojaksolla perehdytään visuaalisen informaation lainalaisuuksiin, kuten syys-seuraussuhteisiin. Harjoitellaan viitotun kielen produktiivisia sekä CA rakenteita. Pohditaan, miten puhutusta/kirjoitetusta kielestä synnytetään mielikuvia. Vertaillaan kirjoitetun/puhutun kielen eroja, samanaikaisuutta / perättäisyyttä.

Opintojakso sopii viittomakieltä jo jonkun verran osaaville tai pidempään opiskelleille, joilla on haasteita esimerkiksi tilankäytön hallinnassa.

Förkunskapskrav

Viittomakielen alkeet tai tukiviittomien käyttö.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tulee suorittaa toteutusaikana.

Kurssilla on johdantona videoluento ja oppimistehtäviä, joissa opiskelija tallentaa omaa viittomakieltä. Viittomakielistä videomateriaalia analysoidaan ja annetaan palautetta vertaisopiskelijan viittomisesta. Opiskelija perehtyy myös kuuron viittomakielisen tekstiin. Kurssilla on myös artikkeleita, jotka tuovat teoreettista taustaa oppimiselle.

Anmälningsinformation

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.