Non-stop
Kursnamn Minä yrittäjänä 1 op (Erko-opiskelijoille) / Nonstop
Kursdatum 15.09.2021 - 30.09.2022
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heli Rosenqvist
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 30.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Minä yrittäjänä 1 op (Erko-opiskelijoille) / Nonstop

15.09.2021 - 30.09.2022

Beskrivning

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan yrittäjyyden eri näkökulmista, tunnistamaan keskeiset yrittäjyysominaisuudet ja ymmärtämään sisäisen yrittäjyyden merkitys. Opintojakso auttaa opiskelijaa arvioimaan omia ominaisuuksiaan ja tunnistamaan mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu yrittäjyyteen yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona. Lähtökohtana tarkastelulle on toiminnallisen yrittäjyyden viitekehys (effectual entrepreneurship). Opiskelija tarkastelee yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan, joita ovat esim. opiskelijan oma minäkuva ja osaaminen sekä henkilökohtaiset verkostot.

Förkunskapskrav

Tälle opintojaksolle voi ilmoittautua ainoastaan Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskouluksen opiskelijat.

Opintojakso on Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskoulutuksen vapaasti valittava opintojakso. Erko-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson ajalla 15.9.2021-30.9.2022.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on suoritettavissa verkossa omaan tahtiin 15.9.2021-30.9.2022. Opintojakso on MODI-erikoistumiskoulutuksen Digicampus-alustalla.

Opintojakson tehtävänä on essee, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Opiskelija kokoaa esseeseen viisi toiminnallisen yrittäjyyden periaatetta ja peilaa niitä itseensä sekä omiin yrittäjyyden valmiuksiinsa.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle voi ilmoittautua ainoastaan Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskouluksen opiskelijat.

Opintojaksolle ei ole rajoitettua paikkamäärää.