Non-stop
Kursnamn Minustako perioperatiivinen sairaanhoitaja?
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Terhi Haapala ja Niina Keskinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 31.07.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Minustako perioperatiivinen sairaanhoitaja?

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opiskelija:

  • Tutustuu leikkauspotilaan perioperatiiviseen hoitopolkuun ja perioperatiiviseen hoitoympäristöön
  • Sisäistää perioperatiivisten sairaanhoitajien työntehtäviä leikkaussalissa
  • Tutustuu yleisimpiin anestesiamuotoihin ja osaa nimetä tyypillisimpiä anestesiahoitotyössä käytettäviä lääkkeitä
  • Tutustuu teknologiaan leikkausosastolla ja tunnistaa tyypillisimmät käytettävät laitteet ja välineet leikkausosastolla
  • Arvioi omia lähtökohtiaan työskennellä perioperatiivisena sairaanhoitajana

Opintojakson sisältö

  • perioperatiivinen hoitopolku ja perioperatiivinen hoitoympäristö
  • perioperatiivisten sairaanhoitajien työtehtävät
  • yleisimmät anestesiamuodot ja tyypillisimmät anestesiahoitotyössä käytettävät lääkkeet
  • teknologia leikkausosastolla ja tyypillisimmät käytettävät laitteet ja välineet leikkausosastolla
  • Omat lähtökohdat perioperatiiviseen hoitotyöhön

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja

Bedömningskriterier

Suoritettu/täydennettävä. Opiskelija suorittaa opintojakson kaikki tehtävät hyväksytysti.

Opettajat arvioivat tehtäviä kolme kertaa jakson aikana; 4.6, 6.8 ja 31.8. mennessä palautuneet suoritukset. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kaikki osiot, saavat kokonaissuoritusmerkinnän yllä olevien arviointipäivämäärien jälkeen.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.8 2023 mennessä

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelijat suorittavat opintojaksoa omassa aikataulussaan itsenäisesti. Opintojakso sisältää eri teemoja, joihin sisältyy erilaisia pieniä osaamistehtäviä. Lisäksi opintojaksoon sisältyy oppimispäiväkirjan laatiminen.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.8.2023

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).