Våren | Fullbokad
Kursnamn Mitä on asiakaskokemus?
Kursdatum 15.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Mikko Lahti
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Mitä on asiakaskokemus?

15.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät mistä tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja osaat kuvata sitä
  • Ymmärrät palvelun laadun merkityksen yrityksen toiminnassa sekä asiakaskokemuksen muodostumisessa ja osaat arvioida palvelua perustellusti
  • Tiedät miten laadukas palvelukokemus muodostuu: palvelun laadun ulottuvuudet ja palvelun laadun kriteerit ja niihin vaikuttavat tekijät

Sisältö

Asiakaskokemuksen ja palvelun laadun käsitteet ja asiakaskokemuksen muodostuminen

  • Osaat kuvailla asiakaskokemuksen muodostumista
  • Tunnistat haastavien kohtaamistilanteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja vahvistat valmiuksiasi toimia niissä
  • Saat valmiuksia merkityksellisen asiakaskokemuksen johtamiseen ja kehittämiseen valmentavan työotteen ja vuorovaikutuksen keinoin

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.