Non-stop
Kursnamn Modern Digital Marketing
Kursdatum 05.10.2022 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anna-Elina Pekonen, Miina Kivelä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.10.2022 - 31.07.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Modern Digital Marketing

05.10.2022 - 31.08.2023

Beskrivning

This course gives you an overview on modern digital marketing. During this course you will learn basics about digital marketing strategy, marketing automation and using different digital platforms for marketing purposes.

Learning outcomes

After completing the course you:

  • will have a basic overview on different areas of digital marketing
  • are able to describe what kind of topics to cover in digital marketing strategy
  • know how to set goals in digital marketing
  • have introductory level knowledge on digital platforms and automation
  • will know about measuring digital marketing

Arbetsformer och schemaläggning

Online and independently