Non-stop
Kursnamn Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (YAMK)
Kursdatum 01.12.2023 - 30.06.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Janika Lindström
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (YAMK)

01.12.2023 - 30.06.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Verkkokoulutuksen käytyäsi osaat

  • havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
  • yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
  • kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
  • analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
  • rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi

Eteneminen koulutuskokonaisuudessa

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä teemoittain jaoitellusta moduulista, joista viimeinen on yhteenveto. Edetäksesi koulutuskokonaisuudessa sinun tulee suorittaa kaikki moduulit. Kukin moduuli koostuu useammasta videosta ja näiden pohjalta koostetusta tehtävästä. Jokaisen moduulin johdannossa on kerrottu, mitä edellytetään, että läpäiset moduulin sekä moduuliin sisältyvät tehtävät.

Moduulit ovat:

Moduuli 1: Nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät Moduuli 2: Nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä Moduuli 3: Eriytyneistä palveluista monialaiseen yhteistyöhön Moduuli 4: Käytännön työ vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten parissa Moduuli 5: Yhteenveto

Förkunskapskrav

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja vain YAMK-opiskelijoille. 

Jos opiskelet amk-tutkintoa, ilmiottaudu amk-opiskelijoiden toteutukselle: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (amk)

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5.

Palautteenannon ja arvioinnin käytänteet

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana 5: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 94% – 100% Arvosana 4: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 88% – 93% Arvosana 3: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 82% – 87% Arvosana 2: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 76% – 81% Arvosana 1: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 70% – 75% Arvosana 0: testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 0% – 69%

Arbetsformer och schemaläggning

Kaikki oppimateriaali on Canvas-oppimisympäristössä.

Voit suorittaa opinnon omassa tahdissa 1.12.2023 – 30.6.2024.

Opinnot arvioidaan ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin kahden viikon sisällä kurssin suorittamisesta