Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Monikanavainen myynti
Kursdatum 20.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Anu Nieminen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.03.2024 - 05.05.2024
Anmälningsinformation

Monikanavainen myynti

20.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Digitaalisen myynnin merkitys kasvaa vauhdilla. Myyntiä tehdään samanaikaisesti monissa eri kanavissa asiakkaan ostopolulla. Tule kuulemaan myynnin digitalisaation trendeistä alan asiantuntijoilta ja oppimaan digitaalisten työkalujen käyttöä.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa:

 • kuvata digitalisaation vaikutuksen myyntityöhön
 • soveltaa digitaalisen myynnin työkaluja asiakkaan ostopolulla
 • tunnistaa digitaalisen myynnin trendejä ja mahdollisuuksia.

Sisältö

 • Digitaaliset myynnin ja markkinoinnin kohtaamispisteet asiakkaan ostopolulla.
 • Digitaalisen myynnin trendeihin tutustuminen teorian ja käytännön näkökulmasta.
 • Verkkokaupan ja myynnin automatisaation perusteet.

Förkunskapskrav

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut opintojaksot Asiakaskokemus ja myynti, Asiakasymmärrys ja markkinointi sekä Myynnin tietojärjestelmät tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija

 • tunnistaa digitaalisen myynnin mahdollisuuksia
 • tunnistaa monikanavaisen myynnin peruskäsitteitä
 • tunnistaa asiakkaan ja myynnin kohtaamispisteitä digitaalisella ostopolulla.

Arvosana 3

Opiskelija

 • osaa hyödyntää useampia kanavia myynnissä
 • osaa tuottaa arvoa asiakkaalle digitaalisissa kanavissa
 • osaa käyttää digitaalisen myynnin työkaluja asiakkaan ostopolulla

Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa soveltaa useampia kanavia myynnissä
 • osaa tuottaa arvoa asiakkaalle digitaalisissa kanavissa ammattimaisesti
 • osaa soveltaa digitaalisen myynnin työkaluja asiakkaan ostopolulla.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti virtuaalisesti itsenäisenä opiskeluna. Aloitamme kuitenkin kurssin yhteisellä, pakollisella online-sessiolla 20.05.2024 klo 11.00 – 13.00. Sen aikana tutustumme yhdessä paremmin opintojakson kokonaisuuteen. Ohjausta on tarjolla Moodlen välityksellä.

Info

Tehtävät ja niiden painoarvo arvioinnissa:

 1. Tutustuminen monikanavaisen myynnin teemoihin 25%
 2. Digitaalisen myynnin työkalupakki 25%
 3. Digitaalisen myynnin osaaja 25%
 4. Verkkokauppa 25%

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SAL002AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.