Non-stop
Kursnamn Monikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso)
Kursdatum 17.09.2021 - 31.07.2022
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Lassila Hilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 31.05.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Monikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso)

17.09.2021 - 31.07.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti tehtyihin verkkotehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat

  • Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
  • Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Anmälningsinformation

Opintomaksut 1.1.2022 alkaen ilmoittautuville.