Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa
Kursdatum 14.03.2022 - 11.12.2022
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Riitta Brännare
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 14.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa

14.03.2022 - 11.12.2022

Beskrivning

Kurssi soveltuu kaikille mutta erityisesti niille, joita kiinnostaa moninaisissa ja erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä toimiminen.  Kurssi antaa osallistujille aihetta itsetutkiskelulle ja omalle käyttäytymiselle kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Kurssilta saa myös työkaluja monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen.

Opintojaksolla perehdytään kulttuurien väliseen viestintään ja kulttuurisiin arvokäsityksiin soveltaen niitä jokapäiväiseen elämään tarkoituksena oppia ymmärtämään ihmisten käyttäytymisen taustalla olevia vaikutteita. Lisäksi opintojaksolla keskitytään esihenkilötoimintaan ja johtamiseen monikulttuurisissa ympäristöissä.

Arbetsformer och schemaläggning

moodle-verkkoympäristö, tuni-moodle

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt.