Våren | Fullbokad
Kursnamn Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla
Kursdatum 11.03.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Päivi Tervasoff
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 29.02.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla

11.03.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja kuvailee globaalia näkökulmaa ja sovellan kulttuurienvälistä osaamista. Opiskelija perustelee monikulttuurisuutta kansallisella tasolla ajankohtaiseen ja tutkittuun tietoon perustuen.

Sisältö: 

Arvot, eettinen ja ammatillinen vuorovaikutusosaaminen monikulttuurisessa työssä. Maahanmuuttopolitiikka, kotoutuminen ja lainsäädännön perusteet. Interkulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys monikulttuurisessa työssä.

Förkunskapskrav

Kyseessä on syventävä opintojakso. Esitietovaatimuksena on se, että opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen verkkotyöskentely Moodlen oppimisympäristössä.

Mer information

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Moodle-alustan linkki ja kurssiavain lähetetään ilmoittautuneille opiskelijoille ennen opintojakson alkua.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 20.11.2023. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”).

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.