Non-stop
Kursnamn Monitavoitteinen metsätalous
Kursdatum 22.08.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Otto Läspä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Monitavoitteinen metsätalous

22.08.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää puun ja suomalaisten metsien rakenteen ja ominaispiirteet.
 • Opiskelija selittää kasvupaikka- ja kehitysluokkakäsitteet ja metsänhoitosuositusten mukaiset toimenpiteet.
 • Opiskelija ymmärtää monitavoitteisen metsänkäsittelyn ja suunnittelee kestäviä toimenpiteitä ja metsänkäyttöratkaisuja.
 • Opiskelija tunnistaa metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat ilmastovaikutukset ja hiilensidonnan.

 

Sisältö:

 • Puun rakenne
 • Metsä- ja suotyypit
 • Metsävaratietoon liittyvät tunnukset
 • Tasa- ja eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
 • Metsänkäsittelymenetelmät
 • Metsälain arvokkaat elinympäristöt
 • Monimuotoisuus ja monitavoitteisuus
 • Tulevaisuus ja muutokset metsätaloudessa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on on kokonaan verkossa suoritettettava non-stop -verkkokurssi. Kurssi koostuu neljästä osiosta, joista jokainen on läpäistävä kurssin suorittaakseen.

Info

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostin).

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.