Non-stop
Kursnamn Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä
Kursdatum 17.04.2023 - 08.12.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tarja Tolonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 10.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

17.04.2023 - 08.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • Tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
  • Suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
  • Soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
  • Tunnistaa digitalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sotepalveluiden kehittämisessä

Sisältö

  1. Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoihin
  2. Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä
  3. Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus
  4. Toimintakonseptin rakentamisen prosessi
  5. Monitoimijuusosaamisen itsearviointi

 

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkkoympäristö. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintojaksolla teet erilaisia itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja itsearvioinnin.

Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 17.4.-8.12.2023.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Vaikka kurssi on Hop On -toteutus, kurssin suorittamisen voi aloittaa vasta 17.4.2023. Hyväksymiskirje/aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä 10.4.2023 jälkeen, kuitenkin ennen kurssin avautumista. Tälle kurssille mahtuvat kaikki mukaan.