Hösten
Kursnamn Monitoimijuus kehittämisyhteisössä
Kursdatum 31.08.2021 - 20.12.2021
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Päivi Sanerma
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.08.2021 - 30.11.2021
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Monitoimijuus kehittämisyhteisössä

31.08.2021 - 20.12.2021

Beskrivning

MOOC:in suorittuasi osaat

 • tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
 • suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
 • soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
 • tunnistaa digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sote-palvelujen kehittämisessä

Sisältö:

 1. Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoihin
 2. Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä
 3. Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus
 4. Toimintakonseptin rakentamisen prosessi
 5. Monitoimijuusosaamisen itsearviointi

Bedömningskriterier

Hyväksytty tietotestin suorittaminen; arviointi hyväksytty/hylätty

Tehtävissä ei ole pisteytettyä arviointia. Hyväksytty suoritus edellyttää osien 1-5 kaikkien tehtävien suorittamista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan Hamkin moodle alustalle. Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumattomasti 31.8. alkaen.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.
 • Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.

Anmälningsinformation

 • Opintojaksolle voi ilmoittautua 30.9 saakka.
 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää Purosta kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle
 • Saat sähköpostiviestin, kun sinut on hyväksytty ja  sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä.