Våren
Kursnamn Muistisairaus ja työssä jatkaminen – tukea työyhteisön ja lähijohtamisen arkeen
Kursdatum 04.03.2024 - 15.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anna Salo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 18.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Muistisairaus ja työssä jatkaminen – tukea työyhteisön ja lähijohtamisen arkeen

04.03.2024 - 15.05.2024

Beskrivning

Tiesitkö, että muistisairauteen voi sairastua jo työikäisenä? Muistisairaus vaikuttaa työkykyyn ja nostaa esille kysymyksiä työssä jatkamisesta diagnoosin jälkeen. Osaaminen ei kuitenkaan katoa hetkessä, joten työssä jatkamisen mahdollisuuksia on tarpeen pohtia. Työssä jatkamisen tukeminen voi edellyttää esimerkiksi työn muokkaamista. Työpaikalla asia koskettaa sairastuneen työntekijän lisäksi työyhteisöä ja esihenkilöitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat

  • Tunnistaa muistisairaudesta johtuvia työkyvyn muutostilanteita työelämässä
  • Tunnistaa kohtaamisen ja puheeksiottamisen merkityksen muistisairauden tunnistamisessa
  • Soveltaa keinoja, joilla muistisairauteen sairastuneen työntekijän työssä jatkamista voidaan tukea
  • Tunnistaa työyhteisön suhtautumisen merkityksen muistisairauteen sairastuneen työssä jatkamiselle
  • Tukea työyhteisön jäsenenä työtovereita työkyvyn muutostilanteissa

Sisältö

Tällä opintojaksolla

  • Saat tutkittua tietoa työssä jatkamisen mahdollisuuksista
  • Pohdit, miten kohdata muistipulmia työyhteisössä
  • Vahvistat osaamistasi toimia esihenkilönä työkyvyn muutostilanteissa
  • Pohdit näitä kysymyksiä oman roolisi ja työpaikkasi näkökulmasta

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson verkkotehtävien tekemiseen sekä verkkokeskusteluun osallistumiseen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua, verkkokeskustelu Moodlessa sekä verkkotehtäviä. 2 opintopistettä vastaa keskimäärin 54 tunnin työpanosta.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.